Velkommen

Sustainco prosjektet har som mål å øke bevisstheten om, og støtte utviklingen av, lavenergi byggeprosjekter. Særlig vekt legges på prosjekter på landsbygda i de syv Europeiske land som deltar. SustainCo har som mål å øke synligheten av frontløpere innen energieffektive bygg, både for nybygg og renovering, med sikte på øke kapasiteten og tilliten innen offentlig sektor. For å finne ut mer, sjekk ut Verktøy og annet materiale som du finner i menyen til høyre.

Vårt

mål


er å aktivt:
 • formidle

  Sustainco vil tilrettelegge for kunnskapsoverføring fra en rekke case-studier og prosjekter som demonstrerer beste praksis. F.eks SERVE (Sustainable Energy for the Rural Village Environment).

 • Innovere

  Ved å vise frem mønsterprosjekter vil Sustainco støtte integrerte tilnærminger for energieffektive nybygg og renoverte gamle bygg, samtidig som det legges til rette for forbindelser mellom sentrale aktører.

 • Fremheve

  Sustainco vil tilrettelegge for utviklingen av åtte høyt profilerte, foreslåtte nesten null energi byggeprosjekter (NZEB) og vil støtte ytterligere 50 NZEB-prosjekter som allerede er lansert.

 • Tilrettelegge

  Sustainco vil bistå rurale regioner, som ofte trenger mer informasjon, med kunnskap angående både tekniske og økonomiske løsninger og offentlige anskaffelser, samtidig som det tilrettelegges for inngåtte avtaler med